Ze stron banków:

ITBANK2020

Bankomaty biometryczne


System obsługi bankomatów wpłatomatów i recyklerów Novum Host został przystosowany do biometrycznej autoryzacji transakcji realizowanych w bankomatach (tzw. bankomaty biometryczne). Podstawowa korzyść dla banku z zastosowania bankomatów biometryczych to wyższe bezpieczeństwo operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć jak to często się dzieję z danymi karty lub PIN-em. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych takiego jak skimming. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort w korzystaniu z urządzeń. Klient nie musi już pamiętać kodu PIN i nie towarzyszy mu poczucie, że w razie jego pomyłki może dojść do zablokowania karty i przerwania operacji.Bankomat biometryczny umożliwia realizację transakcji w oparciu o:

  • kartę z kodem PIN,
  • kartę z autoryzacją biometryczną,
  • dowolny identyfikator (PESEL, unikalny nr ID) z autoryzacją biometryczną.

 

Rozwiązanie zapewnia realizację następujących operacji:

  • wypłata,
  • wpłata na rachunek (we wpłatomacie i bankomacie recyklingowym),
  • wypłata świadczeń i zasiłków  (w urządzeniach wyposażonych w moduł wypłaty bilonu),
  • doładowanie telefonu komórkowego,
  • spłata kredytu (przelewem z rachunku lub gotówką),
  • aktywacja przelewów i płatności.
  • możliwe tryby pracy: bankomat, wpłatomat, recykler.
 
W systemie obsługi bankomatów wpłatomatów i recyklerów Novum Host bankomaty biometryczne lokalnie realizują przeprowadzane transakcje. Dzięki temu operacje nie są obciążane zewnętrznymi opłatami i bank może obniżyć koszty obsługi klientów. Na usprawnienie usług wpływa również brak konieczności udostępniania danych biometrycznych podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu, upraszczają się formalne procedury i  minimalizowane jest też ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych osobowych klientów. Transakcje autoryzowane PIN-em i cechami biometrycznymi w Novum Host funkcjonują równolegle i uzupełniają się.

Cechą, która zdecydowanie wyróżnia bankomaty biometryczne pracujące w oparciu o system obsługi bankomatów, wpłatomatów i recyklerów Novum Host wśród innych rozwiązań jest możliwość wykorzystania biometrii bez konieczności dzielenia kaset w urządzeniu. W innych systemach niezbędne jest przyporządkowanie danej kasety do określonego typu autoryzacji (biometryczna lub oparta o kartę i PIN), co komplikuje proces zarządzania i zwiększa pracochłonność obsługi bankomatów (dwa razy większa liczba doładowań i rozliczeń bankomatu). Cecha ta nabiera jeszcze bardziej na znaczeniu w przypadku, kiedy bank planuje zastosowanie bankomatów z zamkniętym obiegiem gotówki (bankomaty recyklingowe) gdzie tego rodzaju podział jest niestety niemożliwy do wykonania. Zastosowanie autoryzacji biometrycznej w bankomatach recyklingowych jest unikalnym rozwiązaniem przygotowanym przez Novum.
 
Rozwinięciem proponowanego rozwiązania jest zastosowanie biometrii dłoni do logowania się pracowników do systemu obsługi banku Novum Bank Enterprise, uwierzytelniania operacji realizowanych przez personel i biometryczne potwierdzane transakcji wymagających akceptacji drugiej osoby.
 
Zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży Urządzeń Bankowych, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości uruchomienia bankomatów biometrycznych opartych o system obsługi bankomatów, wpłatomatów i recyklerów Novum Host.