Ze stron banków:

IT-BANK-2019-NOVUM

Moduł Autoryzacji KartOprogramowanie wykorzystywane do obsługi transakcji online realizowanych kartami wydawanymi przez wydawców zewnętrznych do rachunków prowadzonych w systemie Novum Bank Enterprise.  Moduł Autoryzacji Kart  (w skrócie MAK) jest zintegrowanym elementem systemu obsługi banku Novum Bank Enterprise.


Główne funkcje Modułu Autoryzacji Kart:

 • realizowanie połączeń on-line pomiędzy systemem kartowym a systemem Novum Bank Enterprise,
 • odbieranie komunikatów autoryzacyjnych przesłanych przez zewnętrzny system kartowy,
 • automatyczne generowanie i wysyłanie komunikatów z odpowiedziami na zapytania autoryzacyjne,
 • autoryzowanie transakcji, w oparciu o rzeczywiste środki dostępnych na rachunku klienta w systemie do obsługi banku Novum Bank Enterprise,
 • automatyczne zakładanie blokady środków na rachunkach klientów, będące wynikiem autoryzacji transakcji on - line kartą płatniczą,
 • automatyczne anulowanie nierozliczonych blokad na rachunkach kart po upływie żądanej parametrem liczby dni od czasu założenia blokady.
 

Moduł Autoryzacji Kart współpracuje z modułami Rejestr Kart i Host, które pełnią rolę programów pomocniczych. Aplikacja Pomohost wywoływana z modułu Host wykorzystywana jest do konfiguracji parametrów autoryzacji kart (transakcji kartowych).

 

Aplikacje Pomohost oraz Moduł Rejestr Kart wykorzystywane są również do:

 • definiowania typu kart,
 • wczytywania pliku z powiązaniami numeru kart z numerem rachunku do systemu obsługi banku Novum Bank Enterprise,
 • wczytywania obciążeń kartowych z plików z rozliczeniem w formacie Elixir,
 • księgowania transakcji dokonanych za pomocą kart,
 • przeglądania i obsługi kart w ograniczonym zakresie,
 • pobieranie prowizji za opeacje gotówkowe kartą on-line,
 • naliczanie prowizji za używanie kart on-line.