Ze stron banków:

IT-BANK-2019-NOVUM

Novum Host


Novum Host


System obsługi bankomatów i wpłatomatów Novum Host to autorskie rozwiązanie Novum klasy multivendor obsługujące bankomaty, wpłatomaty, bankomaty biometryczne i recyklingowe. System umożliwia obsługę kart krajowych i międzynarodowych, wykorzystanie kart własnych banku, autoryzacje transakcji w oparciu o biometrię, realizację transakcji bez użycia karty.

Poszczególne moduły oprogramowania umożliwiają bezpośrednią współpracę bankomatu i wpłatomatu lub sieci tych urządzeń z systemem księgowym banku. Umożliwia to automatyczne księgowanie operacji (wypłaty lub wpłaty) na rachunku klienta oraz autoryzację (w tym informacja o dostępnych środkach do wypłaty) wewnątrz systemu w oparciu o rzeczywistą wielkość dostępnych środków (praca bankomatu On-Line - w czasie rzeczywistym).Cechy i funkcjonalność:

 • wypłaty gotówkowe,
 • wypłaty z wykorzystaniem bilonu,
 • wpłaty gotówkowe,
 • wypłaty i wpłaty w oparciu o bankomaty recyklingowe,
 • wypłaty zasiłków i świadczeń z wykorzystaniem bilonu w oparciu o kartę lub autoryzację biometryczną (obsługa biometrii),
 • wydruk wyciągu z operacji na rachunku,
 • zmiana kodu PIN do karty lokalnej,
 • realizacja przelewów i płatności,
 • doładowania telefonów komórkowych,
 • podpowiedzi lektora przy obsłudze (komunikaty głosowe),
 • współpraca z różnymi systemami księgowymi banku,
 • bezobsługowe, automatyczne księgowania na rachunkach klientów,
 • autoryzacja wypłaty w oparciu o rzeczywiste, bieżące saldo rachunku,
 • transakcje w czasie rzeczywistym (na bieżąco),
 • możliwość wykorzystania kart chipowych i kart z paskiem magnetycznym,
 • obsługa kart własnych banku,
 • obsługa kart krajowych i międzynarodowych,
 • obsługa autoryzacji biometrycznej (biometria w bankomatach).Oszczędność i niezależność:
Automatyczne księgowanie operacji bankomatowej na rachunku klienta oraz autoryzacja wewnątrz systemu w oparciu o rzeczywiste saldo dostępnych na rachunku środków diametralnie obniżają koszt jednej transakcji w porównaniu z innymi spotykanymi rozwiązaniami, a tym samym koszt obsługi pojedynczej karty. Łączenie wielu bankomatów do Novum Host poprzez łącza wykorzystywane do pracy oddziałów banku oraz możliwość podłączenia do Novum Switch poprzez łącze o niskim koszcie eksploatacji obniżają koszty telekomunikacyjne.


Rozwiązanie umożliwia obsługę klientów własnych bez odwoływania się do zewnętrznych ośrodków autoryzacji. Własna autoryzacja w odróżnieniu od zewnętrznej, nie generuje dodatkowych kosztów obsługi klientów, a bank otrzymuje rozwiązanie tanie i niezależne.Przeczytaj także: Wykorzystanie metody biometrii dłoni w działalności banku

Wydawanie kart własnych znacznie rozszerza tradycyjną funkcjonalność przypisaną do bankomatu. Karty własne pozwalają na zwiększenie dochodów prowizyjnych banku, ograniczają koszty wydawania i autoryzacji kart oraz upraszczają i przyspieszają proces wydawania kart. Wydanie kart  [ ... ]

Urządzenia ATM pracujące w oparciu o nowoczesny system obsługi bankomatów, wpłatomatów i kart NOVUM HOST autorstwa Zakładu Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. pozwalają na samoobsługową realizację transakcji oraz dostarczają spersonal [ ... ]

Oprogramowanie Novum jako jedyne obecnie dostępne rozwiązanie zapewnia w pełni zautomatyzowaną obsługę wypłaty zasiłków i innych świadczeń w oparciu różne sposoby identyfikacji klienta.