Ze stron banków:

Biometria w bankomatachbankomat biometryczny biometria dloni
 

System obsługi bankomatów wpłatomatów i recyklerów Novum Host został przystosowany do biometrycznej autoryzacji transakcji realizowanych w bankomatach. Autoryzacja transakcji oparta jest na metodzie biometrii dłoni. Podstawowa korzyść dla banku z zastosowania bankomatów biometryczych to wyższe bezpieczeństwo operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć jak to często się dzieję z danymi karty lub PIN-em. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych takiego jak skimming. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort w korzystaniu z urządzeń. Klient nie musi już pamiętać kodu PIN i nie towarzyszy mu poczucie, że w razie jego pomyłki może dojść do zablokowania karty i przerwania operacji.Bankomat biometryczny umożliwia realizację transakcji w oparciu o:

  • kartę z kodem PIN,
  • kartę z autoryzacją biometryczną,
  • identyfikator z autoryzacją biometryczną.


 

Rozwiązanie zapewnia realizację następujących operacji:

  • wypłata,
  • wpłata na rachunek (we wpłatomacie i bankomacie recyklingowym),
  • wypłata świadczeń i zasiłków (w urządzeniach wyposażonych w moduł wypłaty bilonu),
  • doładowanie telefonu komórkowego,
  • spłata kredytu (przelewem z rachunku lub gotówką),
  • aktywacja przelewów i płatności.

 
W rozwiązaniu Novum Host bankomat biometryczny lokalnie realizuje przeprowadzane transakcje. W efekcie tego nie są one obciążane zewnętrznymi opłatami i Bank może obniżyć koszty obsługi klientów. Na usprawnienie usług wpływa również brak konieczności udostępniania danych biometrycznych podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu, upraszczają się formalne procedury i  minimalizowane jest też ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych osobowych klientów. Transakcje autoryzowane PIN-em i cechami biometrycznymi w Novum Host funkcjonują równolegle i uzupełniają się.

Cechą, która zdecydowanie wyróżnia bankomat biometryczny Novum Host wśród innych rozwiązań jest możliwość wykorzystania biometrii dłoni bez konieczności dzielenia kaset w bankomacie. W innych systemach niezbędne jest przyporządkowanie danej kasety do określonego typu autoryzacji (biometryczna lub oparta o kartę i PIN), co komplikuje proces zarządzania i zwiększa pracochłonność obsługi bankomatów (dwa razy większa liczba doładowań i rozliczeń bankomatu). Cecha ta nabiera jeszcze bardziej na znaczeniu w przypadku, kiedy bank planuje zastosowanie bankomatów z zamkniętym obiegiem gotówki (bankomaty recyklingowe) gdzie tego rodzaju podział jest niestety niemożliwy do wykonania. Zastosowanie autoryzacji opartej o biometrię dłoni w bankomatach recyklingowych jest unikalnym rozwiązaniem przygotowanym przez Novum.
 
Rozwinięciem proponowanego rozwiązania jest zastosowanie biometrii do logowania się pracowników do systemu Novum Bank Enterprise, uwierzytelniania operacji realizowanych przez personel i biometryczne potwierdzane transakcji wymagających akceptacji drugiej osoby.

 
Dodatkowe informacji odnośnie zastosowania biometrii w bankomatach można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży oprogramowania Novum pod numerem telefonu 86 216 98 00.

Lider Informatyki 2018  baber artykul

novum eNBio biometria dłoni biometria dłoni metody biometryczne uwierzytelnienie biometryczne identyfikacja klienta oparta o biometrię dłoni biometria biometria palm vein plam vein palm vein biometria dłoni | biometria dloni | biometria dłoni Novum eNBio Palm Vein Palm Vein PalmVein biometria w bankomatach bankomaty biometryczne biometria w bankomatach

Wydawanie kart własnych znacznie rozszerza tradycyjną funkcjonalność przypisaną do bankomatu. Karty własne pozwalają na zwiększenie dochodów prowizyjnych banku, ograniczają koszty wydawania i autoryzacji kart oraz upraszczają i przyspieszają proces wydawania kart. Wydanie kart  [ ... ]

Oprogramowanie Novum ATM zostało przystosowane do obsługi modułu wypłacającego bilon. Dzięki rozbudowie bankomatu o moduł wypłaty bilonu pos [ ... ]