Ze stron banków:

SMS Banking


SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez bank.


SMS Banking umożliwia przekazanie informacji o:

  • stanie salda na rachunkach,
  • ostatnich operacjach na każdym z rachunków,
  • kwocie wolnych środków,
  • nazwie rachunku.
 

Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub Ma),
  • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie.).

W systemie możliwe jest zdefiniowanie prowizji pobieranych od klientów za korzystanie z SMS Bankingu.