Ze stron banków:

FANB-2019-baner-www2

Novum eNBio wyrożnione przez Computerworld

W konkursie LIDER INFORMATYKI 2018 Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. otrzymał pierwsze wyróżnienie w kategorii Bankowość i Finanse za autorski System uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio.

Lider Informatyki, to konkurs z najdłuższą tradycją na rynku, który odbywa się nieprzerwanie od 22 lat. Jury konkursu organizowanego przez redakcję Computerword co roku wyłania i nagradza organizacje, których rozwiązania informatyczne wyróżniają się na rynku, skutecznie wpływają na biznes klientów przynosząc im korzyści oraz nadają ton cyfrowej transformacji.

Novum Lider Informatyki 2018 Dyplom

Wyróżniony System uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio jest samodzielnym, autorskim projektem, realizowanym w pełni przez NOVUM. Podstawową korzyścią z zastosowania rozwiązania jest wyższe bezpieczeństwo i uproszczenie wykonywanych operacji. Brak możliwości kopiowania lub podejrzenia danych biometrycznych skutecznie eliminuje ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankomatowych lub innych nadużyć w transakcjach bankowych.

System Novum eNBio wykorzystywany jest:
 • w urządzeniach bankomatowych – uwierzytelnienie odbywa się na podstawie wzorca naczyń krwionośnych dłoni klienta, za pośrednictwem czytnika biometrycznego montowanego na urządzeniu. System zapewnia równoległą obsługę transakcji wykonywanych kartą z PIN-em oraz cechami biometrycznymi,
 • w placówkach banku do uwierzytelnienia klienta – osoba korzystająca z usługi nie musi legitymować się dokumentem tożsamości. Umieszczenie dłoni nad czytnikiem biometrycznym zapewnia potwierdzenie tożsamości ponad wątpliwość. Eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania dokumentów tożsamości oraz wykluczone są sytuacje obsługi klienta bez potwierdzenia jego danych, wzrasta komfort oraz skraca się czas obsługi,
 • w placówkach banku, w celu identyfikacji pracownika – przy realizacji zadań z obszaru front i back office pracownicy banku wykorzystują metodę biometrii dłoni do logowania w systemach informatycznych oraz do zatwierdzania transakcji. Wszystkie działania w systemach informatycznych są jednoznacznie przypisane do wykonującego je pracownika.

Do kogo kierowane jest rozwiązanie?

System Novum eNBio sprawdza się w bankach jedno oraz wieloplacówkowych, obsługujących dowolną ilość klientów. Oferta rozwiązania kierowana jest do banków chcących usprawnić obsługę klientów przy równoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji, eliminując ryzyko przestępczego wykorzystania dokumentów tożsamości, loginów, haseł i kart bankomatowych.

Wdrożenia
Pierwsze wdrożenia systemu w bankach spółdzielczych Novum przeprowadziło w kwietniu 2014 roku. Od tego czasu, w różnych konfiguracjach, Novum eNBio wykorzystywane jest przez ok. 40 banków. Łącznie, banki udostępniły przeszło 160 bankomatów tradycyjnych i recyklingowych z obsługą biometryczną.

Unikatowe cechy produktu w porównaniu do innych rozwiązań na rynku
 • współpraca z autorskim systemem obsługi banku Novum Bank Enterprise
 • współpraca z autorskim systemem obsługi zadań i dokumentów Novum EOD
 • możliwość stworzenia biometrycznego oddziału banku
 • brak konieczności przetwarzania i udostępniania danych biometrycznych klientów w sy stemach nie należących do banku
 • niezaprzeczalność wykonania transakcji oraz brak możliwości błędnej identyfikacji klienta
 • niezaprzeczalna identyfikacja pracownika w systemie bankowym
 • ergonomiczne i bezinwazyjne czytniki biometryczne
 • możliwość współpracy z dowolnymi systemami informatycznymi.

Cechy wyjątkowe i korzyści specyficzne z perspektywy branży, do której kierowany jest produkt
 • podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych operacji bankowych przez klienta oraz działań wykonywanych przez pracownika banku
 • wyeliminowanie zagrożenia skimmingu (podrabiania kart)
 • brak konieczności cyklicznych zmian haseł dostępu pracownikom banku
 • wyeliminowanie zagrożeń nieuprawnionego wykorzystania kart, haseł, dostępu do systemu banku
 • brak opłat za przeprowadzane transakcje biometryczne
 • kreowanie wizerunku nowoczesnego i innowacyjnego banku
 • możliwość pozyskania nowych klientów
 • korzystanie z najbezpieczniejszych metod identyfikacji klienta
 • upowszechnianie bezpiecznych metod identyfikacji klienta.

Główne korzyści biznesowe, jakie osiąga bank w wyniku wdrożenia produktu
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji; eliminacja fraudów wewnętrznych (pracownik banku) i zewnętrznych (osoba identyfikująca się fałszywym dokumentem tożsamości)
 • możliwość oferowania dodatkowych usług bankowych
 • możliwość dochodu z tytułu nowych usług bankowych
 • obniżenie kosztów funkcjonowania banku – redukcja zatrudnienia osób obsługujących klienta, redukcja kosztów papierowego obiegu dokumentów
 • usprawnienie obsługi klientów
 • ułatwienie klientom obsługi urządzeń bankomatowych poprzez elimi nację kart bankomatowych
 • niskie koszty zakupu, wdrożenia i eksploatacji.