Europrodukt dla TEO

TERMINAL OPERACYJNY TEO to kolejna aplikacja autorstwa NOVUM, uhonorowana tytułem EUROPRODUKT.W XIII edycji konkursu EUROPRODUKT, nad którym główny patronat sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wyróżniono nasze oprogramowanie w kategorii PRODUKT.
Terminal Operacyjny TEO umożliwia realizację zdalnych operacji bankowych z autoryzacją i księgowaniami online w oparciu o kartę własną banku. Program wykonuje operacje poprzez sieć GSM, wykorzystując najwyższy poziom zabezpieczeń stosowanych w bankowości elektronicznej (wszystkie realizowane operacje muszą być potwierdzone osobistym kodem PIN).

Nowatorski system TEO umożliwia bankom spóldzielczym wzbogacić swoją ofertę o nowoczesne produkty, a tym samym może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i jakości oferowanych usług swoim klientom.