Ze stron banków:

FANB-2019-baner-www2

Rok 2019


2019 V

Podczas Forum Technologii Bankwości Spółdzielczej 2019 zaprezetowaliśmy oprogramowanie oferowane bankom spółdzielczym oraz najnowszy model bankomatu recyklingowego KEBA EVO.

Ważny punktem Forum było podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wykreowania jednoliych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa. Dokument oprócz NOVUM podpisali reprezentaci Banków Zrzeszających, ZBP, KZBS i firm informatycznych dostarczających technologie IT w bankowości spółdzielczej.

Podczas prezentacji Adam Borkowski przedstawił uczestnikom wybrane elementy systemów autorstwa NOVUM pomagające budować partnerstwo banków i przedsiębiorców w biznesie. Zapraszamy do zobaczenia relacji z Formu na stronie organizotora ...


2019 V

Spotkaniami w Kielcach i Wrocławiu rozpoczęliśmy tegoroczne spotkania regionalne z użytkownikami systemów Novum i sympatykami firmy. Wzorem lat ubiegłych, przedstawicielom Zarządów Banków przedstawiliśmy podsumowanie działalności firmy za ubiegły rok i przybliżyliśmy bieżące zagadnienia dotyczące nowego oprogramowaina systemu Novum Bank i urządzeń bankomatowych wprowadzonych do oferty. Omówiliśmy zakres prac wykonanych wspólnie z bankami zrzeszającymi oraz kierunki rozwoju na najbliższe miesiące. Uczestnikom dziękujemy za udział i serdeczne rozmowy.


2019 IV

Zakończyliśmy, pierwsze z zaplanowanych na ten rok, wdrożenie systemu obsługi banku Novum Bank Enterprise. Prace wdrożeniowe obejmowały również uruchomienie procesów systemu obsługi zadań i dokumentów Novum EOD.


2019 II

Na dorocznym spotkaniu podsumowaliśmy współpracę za 2018 rok z firmami partnerskimi. Tytuł "Partner Roku 2018" otrzymali:
w kategorii "Zaangażowanie w prace wdrożeniowe" - BSiT Sp. z o.o., Daniel Bornus, Mikołaj Wejchenig, Damian Pomorski
w kategorii "Zaangażowanie w projekty Novum" - Zakład Usług Informatycznych Z.Koza sp. k.
w kategorii "Współpraca przy wdrażaniu rozwiązań sprzętowych" - Sieci i Peryferia Paweł Grzesik Firma Usługowo-Handlowa


2019 II

Zakończyliśmy kolejne instalacje nowego modelu bankomatu KEBA EVO. Zobacz więcej o bankomatach EVO...


2019 I

Podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich, Novum zaprezentowało swoją ofertę na przygotowanym stoisku firmowym.


2019 I

W nowy rok wkraczamy z rekordową ilością użytkowników oprogramowania Novum. Z kompleksowego systemu obsługi banku Novum Bank Enterprise korzysta obecnie 230 banków spółdzielczych, co stanowi przeszło 40%.


2019 I

Klientom, parterom i sympatykom NOVUM przekazaliśmy kalendarz na 2019 rok zatytuowany "nad Biebrzą". Zamieszczone w nim zdjęcia autorstwa Roberta Bałdygi przedstawiają pory roku w dolinie rzeki Biebrza.