Ze stron banków:

Rok 2018

2018 II - Kolejne banki wdrożyły System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD. Już blisko 70 banków wykorzystuje aplikację do kompleksowej obsługi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów. Więcej o Novum EOD ... 
2018 III - W Mszczonowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządów Banków, podczas którego omówiono bieżącą strategię i przyjęte kierunki rozwoju. Serdecznie dziękujemy za udział.

2018 IV - Kolejne spotkanie z przedstawicielami Zarządów Banków Spółdzielczych odbyło się w Nekli koło Wrześni. Dziękujemy za liczne przybycie.

2018 V - Moduł Skarbiec, będący rozszerzeniem systemu Novum Bank Enterprise, przystosowano do realizacji nowych wymogów związanych ze sprawozdawczością dla potrzeb Zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016, w sprawie sposobu i trybu przeliczania oraz sortowania banknotów i monet.

2018 V - Nowa wersja aplikacji mobilnej dla dzieci Novum-13 w połączeniu z oprogramowaniem systemu Novum Bank pozwla obsługiwaćSzkolne Akcje Oszczędzania (SKO). Nowym elementem systemu jest oprogramowanie dla opiekunów klasowych i administratorów szkolnych, które umożliwia prowadzenie elektronicznej ewidencji szkolnej akcji oszczędzania klas oraz uczniów. Więcej o obsłudze szkolnych akcji oszczędzania ...

2018 V - System obsługi bankomatów Novum HOST rozszerzono o możliwość dokonywania wypłat w standardzie BLIK. Usługa umożliwia realizację wypłat w bankomatach Banku za pomocą kodu BLIK wygenerowanego w aplikacji mobilnej.

2018 VI - Na zamku Gniew odbyła się XI edycja Forum Administratorów Novum Bank. Wśród poruszonej tematyki znalazły się kwestie związane z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bankowości.

2018 VII - System obsługi bankomatów Novum HOST rozszerzono o innowacyjną funkcję obsługi rachunku walutowego w bankomatach tradycyjnych. Usługa umożliwia realizację wypłat w bankomacie środków zgromadzonych na rachunku walutowym (EUR), bez przewalutowania na złotówki.

2018 VII - Sortery firmy Kisan Electronics Inc. w ofercie urządzeń bankowych Novum, stanowią wsparcie w zakresie weryfikacji i raportowania stanu gotówki. Poza standardowymi funkcjami liczarek weryfikują autentyczność banknotów, a także oddzielają banknoty obiegowe od nieobiegowych zgodnie z kryteriami określonymi przez Narodowy Bank Polski.

2018 VIII - Kolejne banki spółdzielcze podpisały umowę na wdrożenie oprogramowania Novum w 2019 roku. Już 230 banków spółdzielczych korzysta z Novum Bank Enterprise, jako głównego systemu księgowo-informatycznego.

2018 IX - I wyróżnienie dla Novum w konkursie „Lider Informatyki 2018”, organizowanym przez redakcję Computerworld. W konkursie doceniono nasz autorski System uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio, umożliwiający potwierdzanie tożsamości oraz autoryzację transakcji w bankomatach i placówkach bankowych z wykorzystaniem biometrii dłoni (PalmSecure). Więcej o systemie Novum eNBio...