Ze stron banków:

ITBANK2020

Novum Bank Enterprise


Novum Bank


System obsługi banku Novum Bank Enterprise, to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające pracę banku. Przy jego budowie wykorzystano wieloletnie doświadczenie specjalistów związanych z bankowością, informatyką, księgowością i projektowaniem aplikacji.

NOVUM BANK ENTERPRISE to system w całości wykonany w nowoczesnej, a zarazem sprawdzonej technologii.

 

Cechy systemu:

  • wykorzystywanie architektury klient - serwer,
  • wysoka wydajność, pozwalająca obsłużyć jednocześnie ponad 10 000 użytkowników,
  • niskie koszty eksploatacji bazy danych (Progress ma niższe koszty eksploatacji niż porównywalne rozwiązania innych producentów),
  • ograniczone do minimum czynności administracyjne,
  • technologia powszechnie stosowana w bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, szkołach wyższych,
  • najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie poufności jak i technologii pracy,
  • przenośność na dowolne platformy sprzętowe i systemy operacyjne (Windows, Unix, Linux).
 

Novum Bank Enterprise jako nowoczesny i tani umożliwia obsługę dowolnej struktury bankowej:

  • pojedynczy bank,
  • bank wieloplacówkowy z pracą zdalną oddziałów, filii i punktów kasowych poprzez łącze telekomunikacyjne,
  • bank wieloplacówkowy z konsolidacją bilansu samodzielnych placówek bankowych,
  • bank wieloplacówkowy z mieszaną infrastrukturą.
 

System Novum Bank Enterprise pozwala stosować następujące metody obsługi klienta:

 • handlowa - pozwalająca na obsługę klienta, w zakresie wszystkich produktów oferowanych przez bank, w jednym "okienku" - w jednej opcji programu,
 • produktowa - pozwala na obsługę wg podziału produktowego - np. kredyty jedno "okienko", depozyty drugie, itd. Na jakość obsługi wpływa sposób komunikacji z klientem. 
 

System Novum Bank Enterprise umożliwia stosowanie:

 • definiowanych dokumentów banku, takich jak umowy kredytowe, formularze, informacje z automatycznym pobraniem danych z bazy banku,
 • gotowych dokumentów jak np. różne typy wyciągów z rachunku (wysyłane pocztą e-mail, nadruk na gotowym formularzu),
 • komunikację przez elektroniczne kanały dostępu: bankomat, home-banking, bankofon, SMS i internet, a także gotowy jest na wejście strefy Euro. 

 

 

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, musi być bezpieczny. Zapewnienie bezpieczeństwa jest w tym przypadku rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie przed bezpośrednimi zagrożeniami (rabunek, niewypłacalność), lecz także jako stosowanie metod mających na celu eliminowanie [ ... ]

Oprogramowanie wykorzystywane do obsługi transakcji online realizowanych kartami wydawanymi przez wydawców zewnętrznych do rachunków prowadzonych w systemie Novum Bank Enterprise.  Moduł Aut [ ... ]