Ze stron banków:

ITBANK2020

System Uwierzytelnienia Biometrycznego Novum eNBioLider Informatyki 2018  baber artykulSystem Uwierzytelnienia Biometrycznego Novum eNBio to autorskie rozwiązanie Novum służące potwierdzaniu tożsamości oraz realizacji (autoryzacji) transakcji w urządzeniach bankomatowych i placówkach bankowych z wykorzystaniem metody opartej o biometrię dłoni. Podstawową korzyścią z zastosowania systemu w banku jest podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych operacji, uproszczenie ich realizacji i eliminowanie ryzyka przestępczego wykorzystania dokumentów tożsamości, loginów, haseł i kart bankomatowych.
 

Obszary zastosowań systemu Novum eNBio


Novum eNBio pozwala na autoryzację transakcji opartą na biometrii dłoni w urządzeniach bankomatowych: bankomatach, wpłatomatach, bankomatach recyklingowych. Uwierzytelnienie klienta, na podstawie wzorca naczyń krwionośnych jego dłoni, odbywa się za pośrednictwem czytnika biometrycznego (Palm Vein) zamontowanego na urządzeniu, przeznaczonego do weryfikacji tożsamości klienta. Metoda ta funkcjonuje równolegle z tradycyjną kartą i PIN-em. W trakcie obsługi klienta w bankomacie, na ekranie urządzenia, wyświetlane są podpowiedzi graficzne i pojawiają się komunikaty głosowe ułatwiające proces realizacji transakcji. Autoryzacja transakcji z wykorzystaniem metody biometrycznej opartej na biometrii dłoni trwa zdecydowanie krócej niż tradycyjna metoda oparta o kartę banku i kod PIN, a także jest wygodniejsza dla klientów banku. Korzystanie z biometrii dłoni eliminuje całkowicie ryzyko wystąpienia skimmingu (skimming to przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub chipa karty płatniczej i podejrzeniu numeru PIN bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii karty i kradzieży pieniędzy).

  • Potwierdzenie tożsamości klienta w placówce bankowej

Wykorzystanie systemu uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio w placówkach banku, pozwala bezbłędnie zidentyfikować obsługiwanego klienta. Osoba korzystająca z usługi biometrycznej nie musi już legitymować się dokumentem tożsamości podczas wizyty w banku. Umieszczenie dłoni przez klienta nad czytnikiem biometrycznym zapewnia potwierdzenie jego tożsamości ponad wszelką wątpliwość. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania dokumentów tożsamości, wykluczone są sytuacje obsługi klienta bez potwierdzenia jego danych, wzrasta komfort korzystania z usług banku oraz maleje czas obsługi.

  • Dostęp pracowników banku do systemów bankowych

Dzięki zastosowaniu czytników zainstalowanych w placówkach bankowych możliwe jest rozszerzenie zastosowania technologii biometrycznej przy realizacji zadań z obszaru front i back office. Pracownicy banku mogą wykorzystywać metodę biometrii dłoni do logowania się w systemach informatycznych banku oraz do zatwierdzania transakcji i dokumentów. Dzięki temu wszystkie działania w systemach informatycznych banku są jednoznacznie przypisane do wykonującego je pracownika. Korzystając z metody biometrycznej pracownicy banku nie muszą także korzystać z hasła do systemu bankowego.


Wybrane cechy rozwiązania:
- współpraca z systemem Novum Bank Enterprise NOE,
- współpraca z systemem obsługi zadań i dokumentów Novum EOD,
- różne obszary zastosowania technologii w zależności od potrzeb banku (możliwość stworzenia biometrycznego oddziału banku),
- możliwość instalacji na posiadanych urządzeniach bankomatowych,
- brak konieczności przetwarzania i udostępniania danych biometrycznych klientów w systemach nie należących do banku,
- niezaprzeczalność wykonania transakcji przez klienta, brak możliwości błędnej identyfikacji klienta,
- niezaprzeczalna identyfikacja pracownika w systemie bankowym,
- zastosowanie ergonomicznych i bezinwazyjnych czytników biometrycznych,
- możliwość wykorzystania w dowolnych systemach informatycznych,
- szybka realizacja wdrożenia w banku (usługa może być uruchomiona klientom w dniu wdrożenia).


Korzyści banku:
- wzrost bezpieczeństwa wykonywanych operacji przez klienta banku,
- wzrost bezpieczeństwa wykonywanych działań przez pracownika banku,
- wyeliminowanie zagrożenia tzw. skimmingu (podrabiania kart),
- możliwość ofertowania dodatkowych usług klientom (np. wypłaty zasiłków w bankomatach bez używania karty),
- możliwość pozyskania nowych klientów,
- brak konieczności zmiany haseł dla pracowników banku,
- brak kosztów obsługi kart,
- brak opłat za przeprowadzane transakcje biometryczne,
- wyeliminowanie zagrożeń nieuprawnionego wykorzystania kart, haseł, dostępu do systemu banku,
- brak konieczności dzielenia kaset w bankomacie na transakcje biometryczne i standardowe,
- niskie koszty zakupu i wdrożenia,
- bank zyskuje wizerunek nowoczesnego i innowacyjnego,
- bank przyczynia się do upowszechniania jednej z najbezpieczniejszych metod identyfikacji klienta opartej o biometrię dłoni.


Korzyści klienta:
- najbezpieczniejszy sposób realizowania transakcji w urządzeniach bankomatowych,
- wyeliminowanie zagrożenia tzw. skimmingu (podrabiania kart),
- możliwość wypłaty gotówki bez użycia karty i kodu PIN,
- brak możliwości podszycia się pod innego klienta banku,
- nagła utrata dokumentów/karty nie ogranicza z korzystania z usług banku,
- konto klienta jest bezpieczne w przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentów,
- wygodne korzystanie z usług banku przez klientów niepełnosprawnych,
- szybka obsługa: uwierzytelnienie trwa mniej niż 1 sekundę.


Wdrożenie systemu Novum eNBio w banku:
Oprogramowanie Novum eNBio wykorzystuje czytniki biometryczne Palm Vein działające w oparciu o bezinwazyjną metodę biometrii naczyń krwionośnych dłoni. Wdrożenie rozwiązania w banku nie wymaga podpisywania dodatkowych umów zewnętrznych. Przy wszystkich operacjach uwierzytelnianie biometryczne realizowane jest lokalnie. Novum dostarcza kompletne rozwiązanie składające się z oprogramowania i czytników biometrycznych dostosowanych do posiadanych urządzeń bankomatowych, oraz czytników stanowiskowych do placówek banku.

Dodatkowe informacji odnośnie System Uwierzytelnienia Biometrycznego Novum eNBio można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży oprogramowania Novum pod numerem telefonu 86 216 98 00.


Podobne artykuły: biometria w bankomatach.