Ze stron banków:

ITBANK2020

Karty własne banku

Wydawanie kart własnych znacznie rozszerza tradycyjną funkcjonalność przypisaną do bankomatu. Karty własne pozwalają na zwiększenie dochodów prowizyjnych banku, ograniczają koszty wydawania i autoryzacji kart oraz upraszczają i przyspieszają proces wydawania kart. Wydanie kart własnych pozwala na zastosowanie indywidualnego projektu graficznego, określenia elementów, takich jak: pasek do podpisu, rodzaj druku, rodzaj personalizacji.

Cechy kart własnych:
 • niski koszt wydania i eksploatacji
 • produkcja i personalizacja karty według indywidualnego wzoru dla każdego BS,
 • brak opłat miesięcznych za obsługę karty,
 • brak opłat za transakcje wykonywane kartą własną,
 • praca w oparciu o rzeczywiste dostępne środki na rachunku, z automatycznym księgowaniem transakcji, bez konieczności dodatkowego rozliczania – praca on-line,
 • dokonanie wypłaty gotówki z bankomatu,
 • wpłata gotówki we wpłatomacie,
 • identyfikacja klienta w oparciu o terminal identyfikacyjny,
 • aktywacja przelewów i płatności w bankomacie i wpłatomacie,
 • wydruk wyciągu,
 • zmiana Pinu,
 • dowolność w kształtowaniu mechanizmów prowizyjnych.

KARTY WŁASNE „NIEPERSONALIZOWANE”
System Novum Host umożliwia obsługę kart własnych „niepersonalizowanych” (karta ma wyłącznie numer). Dzięki procesowi wstępnej personalizacji klient banku może stać się posiadaczem karty już w momencie zawierania umowy o prowadzenie rachunku lub wypełnienia wniosku o wydanie karty. Wpływa to na usprawnienie procesu wydawania kart, przyspieszenie i uproszczenie obsługi klienta oraz poszerza krąg klientów, którym mogą być wydane karty, np. o osoby pobierające w banku różnego rodzaju zasiłki i świadczenia. Jako karty „niepersonalizowane” można wykorzystać wydrukowane karty oczekujące u producenta na tradycyjną personalizację. Karty personalizowane i „niepersonalizowane” mogą funkcjonować jednocześnie.

IDENTYFIKACJA KLIENTA NA PODSTAWIE KARTY WŁASNEJ BANKU
Wydane karty własne banku mogą być wykorzystane do identyfikacji klienta w systemie księgowym Novum Bank poprzez terminal identyfikacyjny (TID), co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i usprawnienie obsługi klienta.

OBSŁUGA WPŁATOMATU
Dzięki zastosowaniu kart własnych możliwe jest uruchomienie wpłatomatów zapewniających automatyczne księgowanie wpłacanych środków na rachunek klienta. Wpłatomat automatycznie rozpoznaje i identyfikuje wpłacane banknoty, a następnie przyjętą kwotę księguje na rachunku klienta. Wpłacona kwota jest natychmiast dostępna z poziomu systemu bankowego lub bankowości elektronicznej. Jako wpłatomaty można wykorzystać urządzenia samodzielne lub połączone z bankomatem, przeznaczone do pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Wpłatomat może być wykorzystywany również do spłat kredytów, realizacji wpłat na rachunki, zastępując wrzutnię przy odprowadzaniu gotówki do banku.

Wydawanie kart własnych znacznie rozszerza tradycyjną funkcjonalność przypisaną do bankomatu. Karty własne pozwalają na zwiększenie dochodów prowizyjnych banku, ograniczają koszty wydawania i autoryzacji kart oraz upraszczają i przyspieszają proces wydawania kart. Wydanie kart  [ ... ]

Oprogramowanie Novum ATM zostało przystosowane do obsługi modułu wypłacającego bilon. Dzięki rozbudowie bankomatu o moduł wypłaty bilonu pos [ ... ]