Ze stron banków:

ITBANK2020

Rok 2003


2003 XII
Kolejne wdrożenie rozwiązania bankomatowego, Novum Host OSK, w banku wykorzystującym inny system operacyjnoksięgowy niż z NOVUM.

2003 XII
Po czterostopniowej weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z regulaminem Programu "Solidny Partner" firma ponownie uzyskała pozytywną ocenę Kapituły Programu.

2003 XI
wprowadzenie systemu Novum-Bank w wersji "Enterprise".

2003 X
Novum podpisało umowę z firmą Progress, dzięki której możliwe jest zwiększenie zakresu usług oraz jakości oferowanych produktów.

2003 IX
Liczba użytkowników programu Home Banking przekracza 3200 instalacji.

2003 IX
Pierwsze uruchomienie obsługi kart chipowych w bankomatach systemu Novum Host.

2003 IX
Ilość sprzedanych i zainstalowanych bankomatów przez Novum przekroczyła liczbę 50.

2003 V
Na konferencji Progress Developers World 2003 w Dublinie (Irlandia), zorganizowanej przez firmę Progress Software Company, nasz pracownik - Bogdan Brzozowski - jako jedyny przedstawiciel Polski wystąpił z prelekcją. Tematem prezentacji była ochrona integralności danych w aplikacjach Progress 4GL oraz aplikacjach wykorzystujących standard SQL-92.