Ze stron banków:

ITBANK2020

Rok 2007


2007 XII
- na koniec roku 2007 oprogramowanie Novum Bank użytkowało ponad 36% central Banków Spółdzielczych. Obecnie wszystkie Banki Spółdzielcze użytkujące oprogramowanie Novum wykorzystują wyłącznie oprogramowanie realizowane w nowoczesnej technologii czwartej generacji 4GL.

2007 XI - 28 listopada w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu na Najlepszy Bank Spółdzielczy zorganizowanego przez Bank Polskiej Spółdzielczości. Zwycięzcą konkursu został Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie. Wśród banków, które uplasowały się na pierwszych 10 miejscach, 9 wykorzystuje oprogramowanie Novum Bank Enterprise. Jak widać najlepsi pracują na Novum.

2007 IX - do sprzedaży wprowadziliśmy nowy moduł systemu Novum Bank - Rejestr Incydentów Ryzyka Operacyjnego (RIRO). Oprogramowanie umożliwia między innymi automatyczną rejestrację incydentów na podstawie zdarzeń w systemie Novum Bank i modułach bankowości elektronicznej (bankomaty, Internet Banking). Do końca roku RIRO zakupiło i wdrożyło 151 Banków Spółdzielczych.

2007 VI - odbyło się pierwsze Forum Administratorów Novum Bank.

2007 I - na dorocznym spotkaniu Partnerów Progress, NOVUM otrzymało nagrodę "SALES ACHIEVEMENT" za drugie miejsce w sprzedaży oprogramowania Progress w Polsce w roku 2006.