Ze stron banków:

ITBANK2020

Rok 2011Rok 2011 rokiem jubileuszowym. Już od 20 lat firma NOVUM istnieje na rynku bankowości spółdzielczej dostarczając nowoczesne i bezpieczne oprogramowanie do kompleksowej obsługi banku. Dzięki wspólnej pracy Banków Spółdzielczych i Novum przyczyniamy się do rozwoju niezależnej, samorządnej i polskiej bankowości.

Wszystkim naszym użytkownikom, firmom i instytucjom współpracującym z nami – DZIĘKUJEMY ZA WKŁAD W TWORZENIE PARTNERSKICH I BIZNESOWYCH RELACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA ROZWÓJ NOVUM ORAZ ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW!

2011 XII
Zakończyliśmy prace nad udostępnieniem w ramach systemu bankowości internetowej Internet Banking usługi PayByNet, która umożliwia automatyzacje płatności za zakupy internetowe.

2011 XII
Po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi użytkownikami na Forum Administratorów NOVUM BANK. W tym roku odbyło się ono 8 - 9 grudnia w Mszczonowie. Tegoroczne Forum było okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań i funkcji systemu Novum Bank NOE mających na celu usprawnienie pracy Banku.

2011 XI
Zorganizowaliśmy kolejne, trzecie spotkanie z Bankami Spółdzielczymi, tym razem w Łomży. Wzięło w nim udział ponad 50 banków i odbyło się zgodnie z formułą październikowych spotkań.

2011 XI
Zakończyliśmy rozbudowę siedziby Novum. Dzięki temu uzyskaliśmy optymalne warunki bazowe do pracy nad rozwojem naszych produktów.

2011 XI
Odbyło się ostatnie z kilkunastu przeprowadzonych w tym roku wdrożeń oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE w nowych bankach. Decyzja o wyborze naszego systemu zaowocowała wzrostem obsługiwanych przez Novum banków do 225, co stanowi ponad 38% wszystkich w Polsce.

2011 X
Odbyły się dwa z zaplanowanych na jesień spotkań z Bankami Spółdzielczymi: 12 – 13 października w Bochni, 26 – 27 października w Licheniu. Spotkania były okazją do podsumowania 20 lat działalności Novum oraz zaprezentowania naszej najnowszej oferty.

2011 X
Udostępniliśmy wersję testową oprogramowania do "Obsługi zadań i dokumentów EOD" dzięki któremu procesy zarządzania i obsługi klientów zostaną usprawnione, ustandaryzowane i zautomatyzowane.

2011 IX
Novum wzięło udział w IX Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie. Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszego stoiska.

2011 IX
Już 90 % banków uzytkujących oprogramowanie systemu Novum Bank uruchomiło Moduł Autoryzacji Kart, które umożliwia autoryzację kart płatniczych w trybie online.

2011 VIII
Zakończyliśmy proces wymiany oprogramowania Novum ATM na wersję spełniającą standard EMV.

2011 VII
Uczestniczyliśmy w Święcie Bankowości Spółdzielczej w Skierniewicach.

2011 VI
Ostatni z użytkowników naszego oprogramowania wdrożył najnowszą generację oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE. Tym samym zakończyliśmy, zainicjowany w 2009 r., proces wdrożeń nowej generacji systemu Novum Bank Enterprise w obsługiwanych przez nas bankach. Dziś wszystkie Banki Spółdzielcze użytkujące systemy autorstwa Novum wykorzystują rozwiązanie nowoczesne technologicznie pozwalające realizować własne cele i strategię. Nowa generacja systemu została udostępniona użytkownikom w ramach miesięcznych opłat serwisu oprogramowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

2011 VI
Odbyło się kolejne regionalne spotkanie, tym razem w Mszczonowie dla banków z Polski centralnej. Nasze zaproszenie przyjęło około 40 banków wykorzystujących system obsługi banku Novum oraz korzystających z rozwiązań firm konkurencyjnych, ale zainteresowanych naszą ofertą.

2011 V
System bankowości internetowej Internet Banking pozwala uruchomić usługę BILIX, co ułatwia klientom banku szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur.

2011 V
Zasilenia telefonu komórkowego na kartę to kolejna, oferowana funkcjonalność w systemie bankowości internetowej Internet Banking.

2011 V
Kolejna edycja Novum Jazz Festiwal. Zapraszamy na www.jazz.radionadzieja.pl

2011 V
Uczestniczyliśmy w III Forum Technologii Banków Spółdzielczych w Warszawie, organizowanym przez Związek Banków Polskich. W ramach Forum wystąpiliśmy z prelekcją pt. „Zautomatyzowana obsługa wypłaty zasiłków w oparciu o system obsługi bankomatów NOVUM HOST”.

2011 III
Uzyskaliśmy Rekomendację Gazety Bankowej dla systemu Novum Host w konkursie HIT ROKU w kategorii PRODUKTY. Kapituła Konkursu wyróżniła System obsługi bankomatów, wpłatomatów i kart Novum Host w kategorii PRODUKTY, jako rozwiązanie godne szczególnego zainteresowania i uwagi obsługa modułu wypłacającego bilon w bankomatach to kolejna funkcjonalność oprogramowania Novum Host. Dzięki spójności z pozostałymi elementami oprogramowania Novum Bank umożliwiamy uruchomienie obsługi wypłat świadczeń i zasiłków z Urzędów Gmin, Urzędów Pracy, z zastosowaniem bankomatu przy pełnej automatyzacji całego procesu

2011 III
Wprowadziliśmy do naszej oferty najnowszy bankomat Talaris Cash Star 9310. To nowoczesny, wielofunkcyjny bankomat do montażu przez ścianę, spełniający wymagania najnowszych trendów projektowych i oczekiwań branży. Może być uruchomiony, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne pozwalają bankowi na obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym przyspieszeniu i zwiększeniu zwrotu z inwestycji. Po rozbudowaniu o dyspenser bilonu, Cash Star 9310 może być wykorzystany do automatyzacji wypłat zasiłków i świadczeń.

2011 I
Przekazaliśmy naszym klientom kalendarz na rok 2011. Tak, jak w poprzednich latach ilustracje w nim zawarte wyszły spod pędzla uznanej łomżyńskiej malarki Teresy Adamowskiej.