Ze stron banków:

IT-BANK-2019-NOVUM

Rok 2020


2020 III

W kolejnym banku przeprowadziliśmy migrację danych i zmianę systemu księgowo-informatycznego na Novum Bank. Zarządowi i pracownikom Banku dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w pracach wdrożeniowych.


2020 II

Do grona użytkowników oprogramowania systemu Novum Bank dołączył kolejny Bank wykorzystujący dotąd system innego producenta. To pierwsze wdrożenie, z kilku zaplanowanych na rok 2020. Zarządowi i pracownikom Banku dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie w pracę i życzliwą atmosferę.


2020 I

Do oferty produktów wprowadziliśmy nowy moduł Hurtownię Danych Novum. Hurtowania Danych rozszerza system informatyczno-księgowy Novum Bank Enterprise o funkcje analiz i sprawozdawczości. Dysponuje zaawansowanymi mechanizmami generacji raportów na podstawie danych rachunków, pozwala przeglądać dane w jednym miejscu, wspiera przygotowanie sprawozdawczości, przygotowuje zbiory danych będący podstawą dla modułów: Novum CRM i Karty Klienta (interfejs obsługi klienta w modelu dysponencko-kasjerskim).


2020 I

Podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich, Novum zaprezentowało swoją ofertę na przygotowanym stoisku firmowym.


2020 I

Klientom, parterom i sympatykom NOVUM przekazaliśmy kalendarze ścienne i biurkowe na 2020 rok. Autorem ilustracji i projektów jest łomżyński malarz i rysownik Robert Sokołowski. Kalendarz zdobią basniowe prace, prezentujące Łomżę na wesoło, w żartobliwy, ale bardzo sympatyczny sposób. Zobacz artykuł o kalendzu na portalu 4lomza.pl ...