Ze stron banków:

ITBANK2020

Automatyzacja wypłaty zasiłków i świadczeń

Oprogramowanie Novum jako jedyne obecnie dostępne rozwiązanie zapewnia w pełni zautomatyzowaną obsługę wypłaty zasiłków i innych świadczeń w oparciu różne sposoby identyfikacji klienta.
Osiągnęliśmy to dzięki szerokiej funkcjonalności oprogramowania do obsługi bankomatów i wpłatomatów Novum Host oraz pełnej spójności z pozostałymi elementami oprogramowania Novum Bank Enterprise. Zautomatyzowano nie tylko proces wypłaty gotówki w bankomacie ale także proces wymiany informacji z instytucją wypłacającą zasiłki.
 
Identyfikacja klienta może odbywać się poprzez karty własne oraz w przyszłości poprzez elektroniczny dokument tożsamości lub system identyfikacji biometrycznej stanowiący integralny element oprogramowania Novum. Wydawanie kart może odbywać się w instytucji wypłacającej zasiłki lub w placówce banku. Kwoty zasiłków generowane są automatycznie z systemu instytucji wypłacającej i przekazywane do banku poprzez bankowość elektroniczną co eliminuje ręczne przenoszenie danych. Kwoty zasiłków do wypłaty zapisywane są na wirtualnych rachunkach instytucji, rachunki przypisane do osób pobierających świadczenia.
 
Wypłata zasiłku w bankomacie możliwa jest natychmiast po przekazaniu kwoty na rachunek wirtualny, podobnie informacja o wypłacie jest dostępna w instytucji wypłacającej natychmiast po jej dokonaniu. Możliwe jest uruchomienie wielu bankomatów obsługujących wypłaty. W celu zachowania ciągłości wypłat w przypadku niedostępności bankomatu, możliwe jest uruchomienia na stanowisku kasowym czytnika autoryzującego transakcje w kasie z użyciem tego samego mechanizmu jaki dostępny jest w bankomatach. Wypłata zasiłku w bankomacie jest maksymalnie uproszczona: klient pobierający zasiłek lub świadczenie potwierdza tylko chęć wypłaty całości przysługującej kwoty, po czym system wypłaca banknoty, a następnie bilon.