Ze stron banków:

ITBANK2020

Wdrożenia systemówW ofercie usług realizowanych przez Novum znajdują się przede wszystkim prace związane z wdrożeniami oferowanych systemów, urządzeń i funkcjonalności.


Zakres projektu obejmuje:

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy i potrzebami w danym banku,
 • dostawę, instalację, konfigurację i optymalizację oprogramowania i sprzętu,
 • szkolenie operatorów systemu,
 • testowe i docelowe przenoszenie danych,
 • kastomizację systemu,
 • nadzór powdrożeniowy,
 • integrację systemu Novum Bank z pozostałym oprogramowaniem pracującym w banku,
 • implementację odpowiednich rozwiązań programowych jak i organizacyjnych.


Oferujemy ponadto usługi wdrożeniowe dotyczące:


 • poszczególnych modułów i opcji systemu Novum Bank,
 • monitoringu stopnia wykorzystania użytkowanych systemów,
 • poszczególnych elementów bankowości elektronicznej (Home Banking, Internet Banking, SMS Banking, Bankofon,Terminal Identyfikacyjny, Terminal Operacyjny),
 • systemów sprawozdawczych i oceny ryzyka,
 • migracji baz danych OpenEdge pomiędzy platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi,
 • optymalizacji i strojenia baz danych OpenEdge,
 • systemów operacyjnych i systemów zabezpieczeń.